Powrót do samodzielności

21 czerwiec, 2012

Z dniem 01 kwietnia 2012 roku Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS informuje, że realizuje projekt „Powrót do samodzielności”, którego celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

(więcej…)

Ogłoszenie

22 marzec, 2011

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” realizuje projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. (więcej…)

REKRUTACJA !!!

9 listopad, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS jest  w trakcie realizacji projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ofertę kierujemy do kobiet posiadających status osoby bezrobotnej i korzystającej z pomocy społecznej. Projekt preferuje panie w wieku 45 plus. (więcej…)

Kursy kwalifikacyjny na Opiekunkę środowiskową

18 maj, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS rozpoczęło w miesiącu maju 2010 r.  kursy kwalifikacyjny na Opiekunkę środowiskową w ramach Projektu „Pomocna Dłoń II”, który skierowany jest do beneficjentów pomocy społecznej – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na brak zatrudnienia. (więcej…)

Program ograniczania skutków niepełnosprawności

23 luty, 2010

Centrum Interwencji, Rehabilitacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu Ograniczenia Skutków Niepełnosprawności.

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” jako Organizacja Pożytku Publicznego od 2006 roku realizuje na teranie Elbląga, Powiatu elbląskiego oraz Powiatu braniewskiego „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”, który w 90 % dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nasze Stowarzyszenie jest jedyną organizacją, która realizuje taki program na teranie tych powiatów. (więcej…)

Pomocna dłoń

9 luty, 2010

Projekt „Pomocna Dłoń” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kwota budżetu projektu: 1 057 456,08 zł

Okres realizacji projektu: od 01.09.2008 – 28.02.2010 r.

Obszar objęty działaniem: Województwo Warmińsko- Mazurskie, Powiat Elbląg, Powiat szczycieński, Powiat olsztyński, Gmina Jeziorany i Purda, Powiat kętrzyński.

Projekt „Pomocna dłoń” skierowany jest do beneficjentów pomocy społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze wzglądu na brak zatrudnienia.

Celem ogólnym partnerstwa „Pomocna dłoń” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu beneficjentów pomocy społecznej poprzez ich aktywizacje społeczną i zawodową.

(więcej…)

Pomocna dłoń

9 luty, 2010

Pomocna dłoń

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS w roku 2008 otrzymał środki finansowe na realizację projektu „Pomocna dłoń” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. (więcej…)

Kurs opiekunek

9 luty, 2010

Nasze Stowarzyszenie od stycznia 2008 roku realizuje  projekt pt.: „Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie poprzez zorganizowanie kursów kwalifikacyjnych dla opiekunek środowiskowych”  dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

(więcej…)

Kończy się realizacja projektu „Pomocna dłoń”

5 styczeń, 2010

Kończy się realizacja projektu „Pomocna dłoń” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach Projektu przeprowadzone zastały szkolenia zawodowe, takich jak:  opiekunka środowiskowa, asystent medyczny, masaż klasyczny.