289 bezpłatnych umów użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego

4 styczeń, 2013


Od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku podpisaliśmy 289 na bezpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Na testowanie sprzętu w ramach programu podpisaliśmy 92 umowy.

Realizacja Programu „Powrót do samodzielności”

12 grudzień, 2011

Realizacja Programu  „Powrót do samodzielności”


Powrót do samodzielności – wznowienie programu

24 sierpień, 2011


Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS wznowiło realizację projektu pn. „Powrót do samodzielności”, który współfinansowany jest ze środków PFRON. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

(więcej…)

Powrót do samodzielności

19 czerwiec, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS realizuje projekt pn. „Powrót do samodzielności”, który współfinansowany jest ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu). (więcej…)

“Powrót do samodzielności”

2 czerwiec, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS realizuje projekt pn. „Powrót do samodzielności”, który współfinansowany jest ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu).

Beneficjentami pomocy są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. (więcej…)

„Powrót do samodzielności”

27 kwiecień, 2010

Od początku rozpoczęcia programu „Powrót do samodzielności” podpisaliśmy 68 umów bezpłatnego użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt rehabilitacyjny jest dobierany dla pacjenta po określeniu jego potrzeb przez specjalistów: pracownika socjalnego i rehabilitanta na podstawie Kwestionariusza indywidualnego planu działań. Do najczęściej wypożyczanego sprzętu należą: łóżka szpitalne, materace pneumatyczne, chodziki, ergometry rowerowe, orbitreki, steppery, lampy sollux, materace rehabilitacyjne. Sprzęt jest dostarczany do beneficjentów przez naszych kierowców i pozostawiany u chorego bezpłatnie na okres 3 miesięcy. (więcej…)

„Powrót do samodzielności”

12 marzec, 2010

Od początku rozpoczęcia programu „Powrót do samodzielności” tj. od 01.01.2010 r., podpisaliśmy 45 umów, w ramach, których bezpłatnie użyczyliśmy sprzęt rehabilitacyjny. Sprzęt ten jest dobierany indywidualnie dla pacjenta, po określeniu jego potrzeb przez specjalistów: pracownika socjalnego i rehabilitanta na podstawie Kwestionariusza indywidualnego planu działań i pozostaje u chorego bezpłatnie na okres 3 miesięcy. (więcej…)

Program „Powrót do samodzielności”

11 styczeń, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS informuje iż rozpoczął realizację programu: Zadanie realizowane w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zm.) „Powrót do samodzielności”.

(więcej…)