Ogłoszenie

22 marzec, 2011

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” realizuje projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. (więcej…)

Kursy kwalifikacyjny na Opiekunkę środowiskową

18 maj, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS rozpoczęło w miesiącu maju 2010 r.  kursy kwalifikacyjny na Opiekunkę środowiskową w ramach Projektu „Pomocna Dłoń II”, który skierowany jest do beneficjentów pomocy społecznej – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na brak zatrudnienia. (więcej…)

Kurs opiekunek

9 luty, 2010

Nasze Stowarzyszenie od stycznia 2008 roku realizuje  projekt pt.: „Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie poprzez zorganizowanie kursów kwalifikacyjnych dla opiekunek środowiskowych”  dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

(więcej…)