ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Sala komputerowa

W Sali Treningu umiejętności komputerowych uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie:
a) nauki pracy z komputerem i obsługę programów operacyjnych i użytkowych takich jak: edytor tekstu (Microsoft Office Word, Wordpad) programów do prezentacji (Power Point), programów graficznych np. Corel, Photoshop, Picture Menager, korzystania z sieci i Internetu. Właściwego posługiwania się sprzętem RTV, tj. drukarka, ksero, skaner, bindownica, gilotyna.
b) posługiwania się kamerą wideo i aparatem fotograficznym.
(wykonywaniem zdjęć na wszelkich spotkaniach, imprezach i uroczystościach,
kopiowaniem zdjęć z aparatu do albumu na dysk twardy i opisywanie ich).
c) oswajania się z nowoczesną techniką i praktyczne ją wykorzystują.
d) rozwijania swojej wyobraźni, możliwość wyrażania ekspresji twórczej do wykorzystania własnej pracy z komputerem do celów użytkowych i zawodowych.
e) wyrabiania umiejętności współdziałania i współpracy podczas wykonywania zadań grupowych oraz kształtowanie umiejętności w zakresie korzystania z informacji i doradztwa zawodowego, umiejętności pisania CV i podania o pracę.
– przepisywanie i drukowanie bieżących pism (ogłoszenia, informacje, pisma , sprawozdania, podziękowania, opisy do kronik, plany zajęć, itp.)
– wykonywanie kart okolicznościowych  i zaproszeń na różne uroczystości organizowane przez ŚDS – wykonywanie dyplomów, podziękowań, ulotek informacyjnych, kalendarzy i wizytówek.
– wyszukiwanie i pobieranie druków i innych informacji z sieci internetowej dla potrzeb ŚDS
– przegrywanie, nagrywanie płyt CD/DVD

Domownicy wykonują zadania praktyczne na potrzeby ŚDS dla poszczególnych Sal treningowych, a także uczestników:Sala kulinarna

W ŚDS jedną z form aktywizacji uczestników jest terapia zajęciowa – to pewne określenie czynności o charakterze zajęć fizycznych i umysłowych, które mają na celu przywrócenie, podtrzymywanie sprawności fizycznej i psychicznej.

Terapia zajęciowa daje każdemu uczestnikowi społeczną szansę wyrażania siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami.

Terapia zajęciowa jest jednym z czynników rehabilitacji społecznej i ma na celu włączenie uczestnika w normalny nurt życia w ŚDS i społeczeństwo.

W Sali kulinarnej prowadzi się zajęcia rozwijające przede wszystkim  umiejętności kulinarne, uczestnicy zdobywają podstawowa wiedzę w zakresie gotowania i pieczenia oraz obsługi sprzętu gospodarstwa domowego. Głównym zadaniem Sali jest nauka samodzielnego przyrządzania podstawowego posiłku, zgodnie z możliwościami każdego uczestnika. Cel ten realizowany jest poprzez codzienne przygotowywanie posiłków przez  Domowników pod kierunkiem instruktora, które spożywane są wspólnie w ramach posiłku regeneracyjnego.

Uczestnicy nabywają  i doskonalą  umiejętności sporządzania potraw okolicznościowych i wyrobów  cukierniczych.

Zajęcia w Sali  kulinarnej rozwijają i doskonalą umiejętności w zakresie:

- czynności życia codziennego

- sprawności samoobsługowych

- prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym

- współpracy zespołowej

- własnej aktywności.


Sala techniczno-gospodarcza

Sala techniczno-gospodarcza to miejsce gdzie można się wiele nauczyć. Rozwijać własną pasję czy zainteresowania  albo odkryć swoje umiejętności, o których wcześniej się nie wiedziało bądź nie było czasu aby je rozpoznać. Zajęcia terapeutyczne w Sali polegają na poznaniu przez uczestników różnych technik pracy w drewnie, zapoznaniu się z narzędziami do obróbki drewna i metalu. Nauce opanowania prostych operacji technicznych, poznaniu właściwości różnych materiałów oraz sprzętu technicznego.

Ulubionym zajęciem uczestników są  rzeźby w drewnie. Podopieczni Sali wykonują również drobne prace naprawcze na terenie placówki, robią ramki do obrazów oraz pomagają w naprawie różnych usterek w pozostałych salach treningowych.Sala krawiecka

Sala krawiecka podejmuje różnorodne metody   i formy pracy  zgodne z indywidualnym programem rehabilitacji dla każdego uczestnika. W Sali  tej terapeuta czuwa nad doskonaleniem uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnych poszczególnych uczestników. Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce konieczne  do wykonywania podstawowych prac.
Głównymi zajęciami  prowadzonymi są:
- nauka zaradności życiowej : prasowanie, reperacja odzieży, dbanie o porządek i czystość w swoim otoczeniu;
- wykonywanie przedmiotów użyteczności codziennej: fartuszki, rękawice kuchenne, poduszki, zasłonki i firanki,
- nauka wykonywania wzorów dziewiarskich i wykonywania wzorów hafciarskich,
- poznanie rodzajów i właściwości materiałów dziewiarskich, hafciarskich i krawieckich,
- opanowanie podstawowych operacji technologicznych do wykonywania prac  dziewiarskich, hafciarskich
- nauka wykorzystywania obrazów haftowych z naklejonej włóczki oraz przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych , upominków, kart okolicznościowych wykonywanych techniką szycia , dziergania i haftowania,
- przygotowywane są kostiumy do przedstawień, ozdoby świąteczne, dekorowanie pomieszczeń.


Sala plastyczno-literacka

W Sali Plastyczno-literackiej obok treningów funkcjonowania  w życiu codziennym , interpersonalnych i rozwiązywania problemów prowadzi się treningi umiejętności  spędzenia  czasu wolnego, gdzie wykonuje się prace z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby przestrzennej, batiku,  „ embossingu ‘’, ,, origami”, ,,  decpoupage”, prace artystyczno –dekoratorskie z użyciem konturówek i farb do szkła, sznurka, makaronu i innych materiałów. Uczestnicy  między innymi poznają różne techniki i  formy plastyczne, uczą się odpowiedzialności za powierzone  zadania, rozwijają umiejętności rozłożenia  pracy  w czasie rozwijają   samodzielność, dokładność , kreatywność   i estetykę, pobudzają wyobraźnię   poprzez  tworzenia różnych kompozycji malarskich, rozbudzają  wrażliwość na piękno, wyrażają swoje uczucia , nastroje, stany  emocjonalne środkami plastycznymi.


W zakresie literackim motywuje się  Podopiecznymi do tworzenia   własnej-autorskiej poezji lub prozy oraz do zaprezentowania  jej. Uczestnicy recytują poezję oraz poznają twórczość  innych poetów i pisarzy.Przede wszystkim poprzez udział w treningach Sali  Plastyczno- Literackiej, można poprawić własną samodzielność i zaradność  w trudach codziennego życia,  a  oprócz  tego poprzez  uczestnictwo w konkursach plastycznych i literackich  organizowanych przez inne ośrodki  w Elblągu oraz w całym kraju, można zaistnieć oraz  zdobyć  popularność  w    grupie: „Polskich twórców ,Plastyków i  Poetów”. W takich konkursach są też cenne nagrody, które nie rzadko motywują  Młodych Uczestników do  kontynuacji indywidualnej twórczości  i  kreatywności ,  na nowej artystycznej drodze życia.


Sala ceramiczna

1 Maja 2013 r. w ŚDS „LAZARUS” została otwarta Pracownia Ceramiczna

Zajęcia ceramiczne mają na celu naukę, współpracę w grupie, wyrabianie poczucia estetyki, ukształtowanie sprawności manualnych oraz rozwój inwencji twórczej poprzez projektowanie własnych prac. Działalność podejmowana przez kontakt ze sztuką w różnych dziedzinach przede wszystkim służą rozładowaniu napięcia emocjonalnego, pozwalają wzbogacić i doskonalić już nabyte umiejętności i kompensować ograniczenia psychofizyczne, niwelować brak wiary we własne siły i możliwości uwrażliwiając podopiecznych na poczucie piękna i estetyki poprzez zachęcanie do samodzielnego myślenia . Glina stanowi wyjątkowy materiał dający niezliczone możliwości przy tworzeniu przedmiotów użytkowych. Do dyspozycji mamy piec ceramiczny, glinę, farby naszkliwne. Na zajęciach uczestnicy uczą się różnych technik w glinie, malowania, szkliwienia oraz eksperymentują w różnych dowolnych formach modelowania, przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi. Prowadzone zajęcia i klimat panujący w pracowni przyjmują formę indywidualnej artterapii- sprzyja to wprowadzeniu nowych technik (np. ozdobne wytłaczanie papieru). Poprzez systematyczną pracę uczestnicy nabywają umiejętności projektowania , planowania i realizowania danego zadania krok po kroku. Poznając cały proces technologiczny podopieczni przygotowani są do dalszej pracy w Zakładach Aktywności Zawodowej i placówkach wyspecjalizowanych np. zakład pracy chronionej.

Sala fryzjersko-kosmetyczna

W sali fryzjersko-kosmetycznej oprócz treningu umysłu  (ćwiczenia pamięci, mowy, pisania) uczestnicy mogą nauczyć się jak dbać o wygląd, higienę włosów, skóry i paznokci. Po zajęciach z tej dziedziny uczestnikowi nie będą obce takie  pojęcia jak:  manicure, sonda, cleaner, primer, wolny brzeg, french itp.  Poprzez ćwiczenia na sztucznych palcach(zabawę) podopieczni  mogą zapoznać się z technikami przedłużania paznokci( zarówno na tipsie jak i szablonie), właściwego opiłowania, obcinania, a także nauczyć się prostych zdobień przy pomocy lakierów bądź żeli.  To sala zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

W zakresie fryzjerstwa będą wykonywane zajęcia:
- strzyżenie,
- nauka techniki czesania fryzur na głowach,
- ćwiczenia nawijania wałków i papilotów na włosy,
- obsługa narzędzi fryzjerskich tj. prostownica, lokówka, suszarka

Sala rehabilitacyjna

W sali rehabilitacyjnej szczególną uwagę zwracamy na proces rehabilitacji medyczno-społecznej, którego celem jest przywrócenie ( w możliwie jak największym stopniu) sprawności organizmu, utraconej z powodu urazu, choroby, wad wrodzonych bądź nabytych. Realizacja powyższego celu odbywa się na drodze rozwijania aktywności naszych uczestników- zarówno ruchowej, jak i psychicznej.W ramach prowadzonych zajęć staramy się podnieść jakość życia oraz zniwelować niepełnosprawność ruchową poprzez m.in. :

– systematyczne ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz motywowanie do ich wykonywania w środowisku domowym, - naukę prawidłowego chodu i samodzielnego poruszania się przy pomocniczym sprzęcie rehabilitacyjnym,

- ćwiczenia koordynacji ruchowej,

- trening interwałowy na bieżni i ergometrze rowerowym,

- szeroki wachlarz ćwiczeń z wykorzystywaniem różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego pod kontrolą terapeuty.


Dzięki wykonywaniu ćwiczeń nasi uczestnicy mogą nie tylko zwiększyć swoją sprawność motoryczną, ale także rozładować niewłaściwe emocje poprzez wysiłek fizyczny. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się przez cały rok codziennie , z wyjątkiem czwartku. W ten dzień prowadzimy zajęcia relaksacyjne, które mają na celu wykorzystanie różnych technik z tej dziedziny. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość odprężenia , zredukowania negatywnych stresów i napięć. Dzięki tej formie zajęć dochodzi do wyciszenia ciała i umysłu. W ramach integracji społecznej i lokalnej nie tylko uczestniczymy, ale również organizujemy różnego rodzaju zawody sportowe, które mają na celu wyładowanie negatywnych emocji oraz uwierzenia w siebie i pokazania innym , że z niepełnosprawnością można osiągać dobre wyniki w różnych konkurencjach sportowych.


Zajęcia świetlicowe

Nasi uczestnicy korzystają z atrakcji jakie daje prowadzona w Naszym Domu muzykoterapia oraz trening gry w tenisa stołowego. Zespół muzyczny „Lazurki” oraz uczestnicy grający w tenisa stołowego biorą udział w różnych konkursach prowadzonych przez inne Środowiskowe Domy Samopomocy oraz w ramach spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych. Podczas treningów spędzania czasu wolnego nasi uczestnicy grają w różnego rodzaju gry stolikowe ( tj. szachy,warcaby, memory, puzzle), które pomagają w rozwijaniu wyobraźni, ćwiczeniu pamięci oraz zdolności logicznego myślenia.

9 luty, 2010

Brak możliwości komentowania.