WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU – ODPŁATNA


Wypożyczalnia sprzętu – odpłatna


Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych funkcjonuje od marca 2000 roku. Obecnie mieści się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Skrzydlatej 15 A w Elblągu. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 55 642 70 05 w. 17Rodzaj sprzętu:

Wypożyczalnia dysponuje sprzętem przydatnym w zastępowaniu utraconej sprawności w zakresie podstawowej pielęgnacji oraz podtrzymywaniu i wspomaganiu codziennej aktywności życiowej. Oferujemy m.in.:

 1. Sprzęt rehabilitacyjno – pielęgnacyjny: wózki inwalidzkie standardowe i z regulacją pochylenia, chodziki kołowe, kroczące oraz z podpaszkami, kule łokciowe i pachowe, czwórnogi, łóżka rehabilitacyjno-pielęgnacyjne elektryczne i zwykłe, materace przeciwodleżynowe gąbkowe i pneumatyczne, tablety do łóżek, krzesła sanitarne.
 2. Urządzenia pomocnicze: ergometry rowerowe w tym horyzontalne, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z sandałem, piłki rehabilitacyjne, masażery, orbitreki, steppery, lampy sollux.


Zasady udostępniania sprzętu i urządzeń pomocniczych:


 1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych funkcjonuje w ramach działalności Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza  LAZARUS”.
 2. Podstawę udostępnienia sprzętu stanowi Umowa użyczenia zawarta między Pożyczającym lub osobą go reprezentującą a Wypożyczającym, reprezentowanym przez Specjalistę ds. doradztwa i doboru sprzętu rehabilitacyjnego.
 3. Warunkiem udostępnienia sprzętu jest podpisanie Umowy użyczenia i oświadczenie złożone przez Pożyczającego, iż zapoznał się z zasadami użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych.
 4. Sprzęt jest udostępniany na czas nieokreślony, odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pożyczający wpłaca kaucję zwrotną, która jest zabezpieczeniem finansowym za wypożyczany sprzęt. W przypadku uszkodzeń sprzętu, kaucja zostanie przeznaczona na naprawy. Jeżeli koszty naprawy przekroczą kwotę wysokości kaucji to Pożyczający zobowiązany jest do pokrycia różnicy kwoty do pełnej wysokości. Zwrot kaucji następuje do 7 dni od zdania sprzętu.
 5. Opłata za użyczony sprzęt naliczana jest miesięcznie. W przypadku wcześniejszego zdania sprzętu opłata zostanie naliczona proporcjonalnie do ilości wykorzystanych dni.
 6. W przypadku braku wpłat za użyczony sprzęt Stowarzyszenie Lazarus ma prawo odebrać swoją własność, a Pożyczający ma obowiązek ten sprzęt zwrócić.
 7. Należność będzie płatna przelewem lub gotówką w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Skrzydlatej 15 A w Elblągu w terminie 7 dni licząc od daty podpisania Umowy. W przypadku przelewu na konto należy w tytule przelewu podać nr umowy oraz imię i nazwisko Pożyczającego /nr konta 03124022651111001032632568/
 8. Wypożyczalnia dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym i urządzeniami pomocniczymi, którymi są urządzenia do terapii i ćwiczeń indywidualnych beneficjentów, których stosowanie wspomaga aktywną rehabilitację i nie wymaga nadzoru specjalisty.
 9. Warunkiem udostępnienia określonego sprzętu jest okazanie dowodu osobistego przez osobę, która będzie korzystała z wypożyczonego sprzętu lub przez osobę wypożyczającą sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze.
 10. Odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonego sprzęt ponosi wobec Wypożyczającego Pożyczający.
 11. Zmiana użytkownika sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Wypożyczającego poprzez podpisanie aneksu do umowy.
 12. Wypożyczalnia zapewnia transport sprzętu do miejsca zamieszkania i z powrotem oraz montaż jak i demontaż sprzętu rehabilitacyjnego w domu Pożyczającego za określoną odpłatnością.
 13. Zwroty sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem (tel. 55 642 70 05 w.17)
 14. Nie respektowanie przez Pożyczającego niniejszych Zasad Udostępniania Sprzętu stanowi podstawę rozwiązania umowy użyczenia, co wiąże się z odebraniem użyczonego sprzętu.

Cennik sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

Lp.


Nazwa

Miesięczny koszt wypożyczeniaKaucja zwrotna

1

Wózek inwalidzki standardowy

50,00

—–

2

Wózek inw. z regulacją pochylenia

60,00

—–

3

Wózek inw. amputant

50,00

—–

4

Wózek inw. dla jednorękiego

50,00

—–

5

Chodzik kołowy

35,00

—–

6

Chodzik kroczący

35,00

—–

7

Chodzik z podpaszkami

40,00

—–

8

Ergometr rowerowy

70,00

—–

9

Piłka rehabilitacyjna „Jeżyk”

10,00

—–

10

Handmaster (ściskacz)

10,00

—–

11

Hantle

15,00

—–

12

Obciążniki rehabilitacyjne

15,00

—–

13

Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z obciążeniem

40,00

—–

14

Rotor kkd

40,00

—–

15

Tablica do ćwiczeń manipulacyjnych

50,00

——

16

Podwieszka dwustawowa

20,00

——

17

Kula pachowa

15,00

——

18

Kula łokciowa

15,00

——

19

Czwórnóg

15,00

——

20

Podpórka dwukołowa

30,00

——

21

Aparat słuchowy cyfrowy

50,00

—–

22

Ciśnieniomierz głośnomówiący

50,00

—–

23

Glukometr głośnomówiący

50,00

—–

24

Termometr głośnomówiący

50,00

—–

25

Biała laska

20,00

—–

26

Tor do nauki chodzenia

70,00

—–

27

Piłki rehabilitacyjne

40,00

—–

28

Materace rehabilitacyjne

50,00

—–

29

Rotor zespolony

60,00

—–

30

Rotor kkg

40,00

—–

31

Temblak

15,00

—–

32

Orbitrek

70,00

—–

33

Stepper

70,00

—–

34

Stepper Mini

40,00

—–

35

Bloczki – linki do ćwiczeń samowspomaganych

15,00

—–

36

Flexbar – przyrząd do ćw. kkg

10,00

—–

37

Łóżko rehabilitacyjno-pielęgnacyjne elektryczne

100,00

200,00

38

Łóżko szpitalne zwykłe

80,00

200,00

39

Labirynt manipulacyjny „Oaza”

50,00

—–

40

Labirynt manipulacyjny „Jumbo”

40,00

—–

41

Materac gąbkowy

40,00

—–

42

Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny

50,00

50,00

43

Rotor kkd z drewnianym sandałem

40,00

——

44

Taśma Thera-Band

10,00

——

45

Ergometr horyzontalny

70,00

——

46

Lampa sollux IL-30

35,00

——

47

Lampa sollux LS-1 stołowa

60,00

——

48

Cyfrowy korektor mowy

60,00

——

49

Wycinek walca – kołyska z dwoma sandałami

30,00

——

50

Łuska ortopedyczna

15,00

——

51

Dysk do ćwiczeń równoważnych

15,00

——

52

Piłka lekarska

15,00

——

53

Termożele

15,00

——

54

Kołyska do ćwiczeń mięśni brzucha

30,00

——

55

Lampa antydepresyjna FOTOVITA

60,00

——

56

Stół do masażu

80,00

——

57

Chodzik 4-kołowy z koszykiem

40,00

——

58

Piłka rehabilitacyjna 26Ø

20,00

——

59

Mata ozonowa

100,00

——

60

Tablety do łóżek

30,00

——

61

Krzesło sanitarne

40,00

——

62

Siatka terapeutyczna

20,00

——

63

Piłka ze stelażem

30,00

——

64

Masażer

40,00

——

65

Inhalator

30,00

——

66

Wanna do mycia głowy

30,00

——

67

Nakładka na ubikację

30,00

——


15 luty, 2012

Brak możliwości komentowania.