Zamówienie na Teczki ofertowe oraz notatniki

6 luty, 2012

Zamówienie na Teczki ofertowe oraz notatniki.doc Zamówienie na Teczki ofertowe oraz notatniki.doc
121 KB    Pobierz


Zamówienie na wydruk Raportu

6 luty, 2012

Zamówienie na wydruk Raportu.doc

Zamówienie na wydruk Raportu.doc
132 KB   Pobierz

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU

6 kwiecień, 2011

W celu udzielenia zamówienia na Usługę cateringowąw związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie rynku. (więcej…)

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU

5 kwiecień, 2011

W celu udzielenia zamówienia na Usługę cateringowąw związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie rynku. (więcej…)

Protokół z rozeznania rynku szkolenie masaż klasyczny

22 marzec, 2011

Załącznik: Ściągnij!

(więcej…)

Protokół Szkolenie – “Podstawy obsługi komputera”

16 marzec, 2011

ZAŁĄCZNIK: Ściągnij!

(więcej…)

ROZEZNANIE RYNKU – SZKOLENIE „Podstawy obsługi komputera”

22 luty, 2011

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS, Elbląg ul. Skrzydlata 15a zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji cenowej związanej z przeprowadzeniem szkolenia:Podstawy obsługi komputera” w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (więcej…)

ROZEZNANIE RYNKU – SZKOLENIE „MASAŻ KLASYCZNY”

22 luty, 2011

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS, Elbląg ul. Skrzydlata 15a zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji cenowej związanej z przeprowadzeniem szkolenia: „MASAŻ KLASYCZNY” w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (więcej…)

Przetarg 15.02.2011

15 luty, 2011

15.02.2011 Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie o cenę – dostawa posiłków

2) Umowa_Szkolenia_Dostawa_Posiłków

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej

23 luty, 2010

Dnia  11.05.2009r odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej związane z postępowaniem o zamówienie publiczne na “Dostawa samochodu osobowego-mikrobusu, 9-osobowego(8+ KIEROWCA) posiadający homologację samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych( w tym dowóz jednej osoby na wózku inwalidzkim)” prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego.

Podczas posiedzenia Komisji dokonano badania ofert, które wpłynęły na w/w  postępowanie zgodnie z wymogami SIWZ.

Komisja unieważnia przetarg w trybie art.93 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177 z 2004r. z póżniejszymi zmianami.

Dostawa samochodu osobowego

23 luty, 2010

- ZP -1 / 2009                                                      Elbląg , dnia 30  kwiecień 2009 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO

a poniżej  206.000 EURO

nazwa zadania ” Dostawa samochodu osobowego- mikrobusu, 9 osobowego(8 pasażerów plus kierowca) posiadający homologację samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ( w tym dowóz jednej osoby na wózku inwalidzkim )”

prowadzonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.                                          Prawo zamówień publicznych

(Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) jest:

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „ Lazarus”

z siedzibą

ul. Skrzydlata 15 A

82- 300 Elbląg

tel./fax. (0-55) 642 70 – 05

NIP 578-259-58-07

REGON  170780546

(więcej…)