Kurs opiekunek

Nasze Stowarzyszenie od stycznia 2008 roku realizuje  projekt pt.: „Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie poprzez zorganizowanie kursów kwalifikacyjnych dla opiekunek środowiskowych”  dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Celem projektu jest przeszkolenie osób długotrwale bezrobotnych czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym, ograniczającym uczestnictwo w  życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Kursy będziemy prowadzić przez okres dwóch lat na terenie miasta Elbląga oraz powiatu elbląskiego Pasłęka, Rychlik, Młynar i Tolkmicka przeszkolimy 180 osób.

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne (150 godz.) jak i praktyczne (50 godz.) w zakresie m. in.:

-          pielęgnacji i opieki pacjenta w środowisku domowym

-          chorób najczęściej występujących w podeszłym wieku

-          pierwszej pomocy przedmedycznej

-          podstaw żywienia osób starszych i chorych

-          zasad funkcjonowania pomocy społecznej

-          ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym

-          aktywnych metod poszukiwania pracy

-          profilaktyki antynikotynowej

-           praktyki zawodowej odbywanej w środowisku domowym pacjenta jak i w lecznictwie stacjonarnym

Absolwentki uzyskają zaświadczenie ukończenia kursu oraz certyfikat i będą przygotowane do pełnienia opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, samotnymi i niesamodzielnymi.

Stale prowadzimy otwarty nabór na kursy w siedzibie naszego stowarzyszenia przy ul. Skrzydlatej 15a jak i telefonicznie pod nr 055 642 70 05 wew. 107.

Rok 2008

EDYCJA

TERMIN KURSU

MIEJSCE KURSU
I 28.01.2008 – 14.03.2008 Elbląg
II 15.04.2008 – 12.06.2008 Pasłęk
III 01.09.2008 – 15.10.2008 Elbląg
IV 22.09.2008 – 06.11.2008 Rychliki
V 13.10.2008 – 02.12.2008 Młynary
VI 16.10.2008 – 03.12.2008 Elbląg

Rok 2009

EDYCJA

TERMIN KURSU

MIEJSCE KURSU
VII 13.01.2009 – 27.02.2009 Elbląg
VIII 02.03.2009 – 20.04.2009 Tolkmicko
IX 20.03.2009 – 08.05.2009 Elbląg
X 11.05.2009 – 29.06.2009 Tolkmicko
XI 14.09.2009 – 28.10.2009 Tolkmicko
XII 19.10.2009 – 07.12.2009 Elbląg
9 luty, 2010

Brak możliwości komentowania.