Kursy kwalifikacyjny na Opiekunkę środowiskową

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS rozpoczęło w miesiącu maju 2010 r.  kursy kwalifikacyjny na Opiekunkę środowiskową w ramach Projektu „Pomocna Dłoń II”, który skierowany jest do beneficjentów pomocy społecznej – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na brak zatrudnienia.

Obecnie kursy kwalifikacyjne odbywają się w Suszu i Elblągu. Czas trwania to 2.5 miesiąca. Rekrutacja na następne kursy rozpoczyna się w m-c sierpniu br., już teraz osoby chętne mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w najbliższym kursie telefonicznie 55 642 70 05 lub osobiście w siedzibie Naszego Stowarzyszenia przy ul. Skrzydlatej 15 A w Elblągu.

Serdecznie zapraszamy.

18 maj, 2010

Komentarze