Ogłoszenie

22 marzec, 2011

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” realizuje projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. (więcej…)

Kursy kwalifikacyjny na Opiekunkę środowiskową

18 maj, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS rozpoczęło w miesiącu maju 2010 r.  kursy kwalifikacyjny na Opiekunkę środowiskową w ramach Projektu „Pomocna Dłoń II”, który skierowany jest do beneficjentów pomocy społecznej – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na brak zatrudnienia. (więcej…)

Program ograniczania skutków niepełnosprawności

23 luty, 2010

Centrum Interwencji, Rehabilitacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu Ograniczenia Skutków Niepełnosprawności.

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” jako Organizacja Pożytku Publicznego od 2006 roku realizuje na teranie Elbląga, Powiatu elbląskiego oraz Powiatu braniewskiego „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”, który w 90 % dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nasze Stowarzyszenie jest jedyną organizacją, która realizuje taki program na teranie tych powiatów. (więcej…)

Pomocna dłoń

9 luty, 2010

Pomocna dłoń

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS w roku 2008 otrzymał środki finansowe na realizację projektu „Pomocna dłoń” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. (więcej…)

Kurs opiekunek

9 luty, 2010

Nasze Stowarzyszenie od stycznia 2008 roku realizuje  projekt pt.: „Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie poprzez zorganizowanie kursów kwalifikacyjnych dla opiekunek środowiskowych”  dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

(więcej…)