Sponsorzy

Zakładnika Sponsorzy

Lista sponsorów i darczyńców:

· Stanisław Jasina – Doradztwo Finasowe i Ubezpieczeniowe

·         Alstom Power Sp. z o. o.

·         Cleaner  Zakład Sprzątania Sp. jawna,

·         Grupa Lotos

·         Elektrociepłownia Elbląg

·         Fundacja ENERGA

Jeśli chcesz wspomóc nasze stowarzyszenie wpłać dowolną kwotę na poniższe konto:

Nr konta: Bank Zachodni WBK SA I O/Elbląg
51 1090 2617 0000 0006 5200 3954

28 kwiecień, 2009

Brak możliwości komentowania.