REKRUTACJA !!!

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS jest  w trakcie realizacji projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ofertę kierujemy do kobiet posiadających status osoby bezrobotnej i korzystającej z pomocy społecznej. Projekt preferuje panie w wieku 45 plus.

Proponujemy bezpłatne 200 godzinne kursy kwalifikacyjne na:

Opiekunki środowiskowe

oraz 120 godzinne kursy kwalifikacyjne na:

Masaż klasyczny.

Skorzystaj z naszej oferty.

Szczegółowe informacje w siedzibie „Lazarus” Elbląg, ul. Skrzydlata 15 A lub pod telefonem:

55 642 70 05

603 866 388

698 281 384

9 listopad, 2010

Brak możliwości komentowania.