POMÓŻ SOBIE

26 październik, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” jest w trakcie realizacji II edycji projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podejmowane są kolejne działania promocyjne i rekrutacyjne na kurs „Opiekunka środowiskowa” oraz „Masaż klasyczny”. (więcej…)

Kolejne kursy rozpoczęte !!!

14 wrzesień, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im .Św. Łazarza LAZARUS organizuje w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki kursy kwalifikacyjne „Opiekunka środowiskowa”, „Masaż klasyczny”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program ten nosi nazwę „Pomocna dłoń” i skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Zadaniem tego programu jest przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Kursy realizowane są w miejscowościach: Elbląg, Biskupiec, Klebark Wielki, Kętrzyn oraz Susz. (więcej…)

Informacja o realizacji projektu „Pomocna dłoń II”

10 sierpień, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS realizuje projekt „Pomocna dłoń II” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach w/w programu zakończyły się kursy kwalifikacyjne na „Opiekunkę środowiskową” w Elblągu i Suszu. Uczestniczki kursu z końcowego egzaminu osiągnęły głównie oceny dobre i bardzo dobre. Średnia ocen z egzaminu w Elblągu wyniosła 4.22 a w Suszu 4.5. Cztery absolwentki z Elbląga zostały skierowane na staż opłacony przez Powiatowy Urząd Pracy. Kolejne dwie osoby zostały zatrudnione przez Polski Czerwony Krzyż oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. (więcej…)

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ II”

8 czerwiec, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS jest w trakcie realizacji projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (więcej…)

Informacje o realizacji projektu „Pomocna dłoń II”

17 marzec, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS otrzymało środki finansowe na realizację projektu „Pomocna dłoń II” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektu „Pomocna dłoń II” będzie realizowany od kwietnia 2010 roku do marca 2012 r. W ramach tego projektu zostanie przeprowadzonych 13 kursów, w tym 9 kursów na opiekunkę środowiskową i 4 kursy masażu klasycznego. Szkolenia są całkowicie bezpłatne, przewidziano również zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla beneficjentów z poza miasta Elbląga oraz gorący posiłek. (więcej…)