1%


www.pitroczny.pl/pit?krs=0000124190

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS, w związku z akcją pozyskiwania 1 % od podatku dochodowego na cele organizacji pożytku publicznego, zwraca się Państwa z ogromna prośbą przekazania 1 % na rzecz naszego Stowarzyszenia. Z naszej strony gwarantujemy, że zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone na  szczytny cel jakim jest pomoc dla ludzi wymagających szczególnej troski i pomocy.

Stowarzyszenie Lazarus oferuje podopiecznym nie tylko profesjonalną pomoc w każdej dziedzinie życia, ale kompensuje braki wynikające z istniejącej choroby czy osamotnienia. Do chwili obecnej Stowarzyszenie Lazarus pielęgnuje obłożnie chore osoby, rehabilituje osoby niepełnosprawne i wyposaża w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, transportuje całodobowo osoby chore i niepełnosprawne, tworzy indywidualne programy pomocy, rehabilitacji i terapii. Aktywizuje zawodowo osoby długotrwale bezrobotne, wydaje żywność unijną dla najuboższych mieszkańców Elbląga. Od dnia 15.12.2008 r. rozszerzyliśmy swoją działalność przez utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Lazarus”. Placówka ta  prowadząc terapie zajęciowe  pomaga  nauczyć osoby chore i niepełnosprawne  samodzielnie wypełniać codzienne czynności odciążając w ten sposób ich rodziny i bliskich w codziennym trudzie sprawowania opieki. Działając w szerokim wachlarzu usług jesteśmy instytucją postrzeganą przez lokalną społeczność jako niezwykle potrzebną i pożyteczną.

Tworzenie i wspieranie takich instytucji ma ogromne znaczenie  w rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych, dlatego mamy nadzieję, że nasza prośba skierowana do Państwa spotka się z aprobatą i poparciem.
Z góry bardzo dziękujemy.

POMAGAJĄC NAM

POMAGASZ INNYM…

PODARUJ 1%

DLA „LAZARUSA”

Nr KRS   0000124190

Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku na Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”?

  • LAZARUS  jest jednym z największych stowarzyszeń pomocy humanitarnej w Elblągu,
  • LAZARUS otacza opieką rodziny w trudnej sytuacji życiowej oraz troską osoby starsze i niepełnosprawne zapewniając pomoc medyczną i terapeutyczną,
  • LAZARUS aktywizuje osoby bezrobotne poprzez organizacje kursów przygotowujących do zawodu: opiekuna, masażysty, asystenta medycznego
  • LAZARUS prowadzi w ramach projektów PFRON rehabilitację medyczną, społeczną i terapię prawno- psychologiczną
  • LAZARUS  nie pozostaje obojętny wobec pokrzywdzonych przez los

Nasza organizacja działa na zasadzie „non profit”, dlatego wszelka pomoc i wsparcie są nieodzowne i świadczą o nieobojętności na potrzeby innych, więc jeśli chcesz pomóc przekaż  1% podatku dochodowego na nasze konto:

BZ WBK S.A. I oddział / Elbląg
51 1090 2617 0000 0006 5200 3954

Uratuj 1% swojego podatku – podaruj go osobom niepełnosprawnym i najbardziej potrzebującym

Nasz adres:

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. ŚW. Łazarza LAZARUS
ul. Skrzydlata 15A, 82-300 Elbląg
tel. (055) 642-70-05
www.lazarus.elblag.com.pl

POBIERZ ULOTKĘ

30 październik, 2009

Komentarze