Ogłoszenie

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” realizuje projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu poszukuje osób na kurs „Opiekunka środowiskowa” .

„Lazarus” podaje „pomocną dłoń” w stosunku do kobiet posiadających status osoby bezrobotnej i korzystającej z pomocy społecznej. W szczególności ofertę kierujemy do kobiet po 45 roku życia, które mają poważne trudności w znalezieniu zatrudnienia. Udział w kursie daje szansę na zatrudnienie oraz znacząco wpłynie na podniesienie samooceny i motywacji.

Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 55 642 70 05 lub 698 281 384 i 603 866 388.

22 marzec, 2011

Brak możliwości komentowania.