Powrót do samodzielności

Z dniem 01 kwietnia 2012 roku Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS informuje, że realizuje projekt „Powrót do samodzielności”, którego celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w tym doradztwo oraz dopasowanie sprzętu wg potrzeby osoby niepełnosprawnej, bezpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych beneficjentom, bezpłatny dowóz tego sprzętu do miejsca zamieszkania beneficjentów

2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

W zależności od okoliczności i przeżywanych trudności osoba niepełnosprawna może skorzystać z różnego rodzaju wsparcia: poradnictwa psychologicznego, poradnictwa społecznego prowadzonego przez pracownika socjalnego.

3. Prowadzenie indywidualnych zajęć przez rehabilitanta, logopedę, pielęgniarkę mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych

W ramach Projektu usługi te świadczone są w środowisku domowym beneficjenta, mają na celu poprawę sprawności i samodzielności w zakresie samoopieki, przyspieszenia procesu adaptacyjnego, a także powrotu do aktywności społecznej i zawodowej osoby niepełnosprawnej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 55 642 70 05.

21 czerwiec, 2012

Brak możliwości komentowania.