Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zakończono realizację projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblągu”

6 wrzesień, 2021

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zakończono realizację projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblągu”.

W ramach projektu uczestnicy systematycznie korzystali z zajęć i spotkań integracyjnych w Klubie Seniora, warsztatów umiejętności społecznych jak również korzystali z indywidualnych usług asystenta. Osoby, których stan zdrowia wymagał usprawnienia, miały możliwość skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego w miejscu swojego zamieszkania.

Od września zapraszamy na spotkania w Klubie Seniora, które odbywają się w każdy wtorek od godziny 10:00. Spotkania w klubie mają charakter integracyjny. Z uwagi na ograniczoną liczbę osób, które mogą jednocześnie brać udział w spotkaniach, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału pod numerem telefonu 55/ 230 60 42. Osoba do kontaktu: Barbara Stanny.

Informujemy również, że jest możliwość użyczenia sprzętu pielęgnacyjno – rehabilitacyjnego tj. łóżek elektrycznych oraz innego sprzętu niezbędnego do rehabilitacji i usprawnienia seniorów między innymi: kul łokciowych, wózków inwalidzki, stepperów, rotorów, piłek rehabilitacyjnych itp. Wszelkie informacje pod nr. tel. 55 642 70 05

Projekt „Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblągu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program „Opieka wytchnieniowa”

14 lipiec, 2021

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO W KWOCIE 25.296 ZŁ

W okresie od lipca 2021r. do grudnia 2021r., Gmina Miasto Elbląg realizować będzie Program„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki
wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, zregenerować się, załatwić sprawy prywatne.
Program kierowany jest do:
członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:
· dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Program realizowany jest poprzez świadczenie usługi wytchnieniowej, w formie usług opiekuńczych, w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej, przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, ul. Skrzydlata 15a.
Wymiar usługi: od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, z możliwością przedłużenia do 12 godzin dziennie.

Do pobrania:

- regulamin naboru

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3

- załącznik 4


Rekrutacja do Projektu! Zapraszamy

20 maj, 2021

Rekrutacja do Projektu! Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (więcej…)

Projekt: „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu – edycja 2”

1 październik, 2020

Projekt: „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu – edycja 2”

Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2021

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

1.3 Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 “Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”

1.4 Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

1.5 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

1.6 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

1.7 Numer naboru/konkursu: RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/19

1.8 Tytuł projektu: Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu – edycja 2

Wartość dofinansowania 333 290,31 zł

Lider: Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” przy ul. Skrzydlatej 15a w Elblągu.

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9 w Elblągu.


Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 26 kobiet i min. 6 osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Elbląg w okresie 1.10.2020-30.09.2021. Odbiorcy to 42 osoby w wieku powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów oraz ich otoczenie rodzinne. Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano: usługi wolontariacie i animacyjne na rzecz osób starszych i ich otoczenia, spotkania integracyjne, warsztaty i spotkania „szyte na miarę”, zajęcia IT, warsztaty florystyczne, warsztaty autoprezentacji, wizażu i savoir vivre, kulinarne, warsztaty aktywności ruchowej, warsztaty „Wademecum starości – jak oswoić starość ”, usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych, usługi instruktażowe wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie psychologiczne i specjalistyczne.

Projekt “Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu – edycja 2″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pliki do pobrania (kliknij aby pobrać):

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 4 – dane uczestników otrzymujących wsparcie

Załącznik nr 5 – zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6 – informacja o rezygnacji z uczestnictwa

INFORMACJA!

11 wrzesień, 2020

Informujemy, że osoby zainteresowane wypożyczeniem koncentratorów tlenowych

zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 55 6427005


Sprostowanie

18 czerwiec, 2019

Sprostowanie

Zapraszamy do zapoznania się z informacją (więcej…)

Projekt: „Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblągu”

2 kwiecień, 2019


(więcej…)

Projekt: „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu”

2 kwiecień, 2019


(więcej…)

Spotkanie Wigilijne

21 grudzień, 2018

Spotkanie Wigilijne

Święta Bożego Narodzenia to  okres, w którym większość Domów organizuje spotkania przy wigilijnym stole. Takie wspólne świętowanie to doskonała okazja do integracji uczestników czy też składania życzeń. Przy pięknie nakrytym stole, pełnym świątecznych smakołyków zapominamy o codzienności i dajemy się ponieść magicznej atmosferze. Tak było też u Nas. (więcej…)

LODOŁAMACZE 2018

10 październik, 2018

LODOŁAMACZE 2018


Jesteśmy wzruszeni i dumni!
Zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii Instytucja na szczeblu ogólnopolskim prestiżowego konkursu Lodołamacze 2018. Nagroda przyznana została za wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych. To ogromny sukces dla nas ale i doskonała promocja miasta i elbląskich organizacji pozarządowych. (więcej…)

Wycieczka do Wrocławia 13.09-14.09.2018

17 wrzesień, 2018

Wycieczka do Wrocławia 13.09-14.09.2018

13.09-14.09 2018r udaliśmy się na wycieczkę do pięknego Wrocławia. Zwiedziliśmy Stare Miasto, Wrocławskie Zoo oraz zobaczyliśmy wieczorny pokaz fontann. Oto relacja zdjęciowa: (więcej…)

Nasze najnowsze prace wykonane przez uczestników ŚDS

13 lipiec, 2018

Nasze najnowsze prace wykonane przez uczestników ŚDS

Prace wykonane przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy pod okiem terapeutów. (więcej…)

II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Starszych i Niepełnosprawnych

13 czerwiec, 2018

II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Starszych i Niepełnosprawnych

9.06.2018 w godzinach 10:00- 15:00 odbył się II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Starszych i Niepełnosprawnych organizowany po raz drugi z uczestnictwem osób starszych i niepełnosprawnych, które chcą zaprezentować swoje umiejętności i zdolności z przesłaniem: niepełnosprawność nie wyklucza z brania udziału w wydarzeniach kulturalnych. W trakcie imprezy bedzie możliwość prezentacji wyrobów artystycznych wykonanych przez uczestników różnych placówek.

ZAPRASZAM SERDECZNIE do obejrzenia relacji z tego dnia (więcej…)

Dzień flagi – 2 maja – Stary Rynek

12 kwiecień, 2018

Dzień flagi - 2 maja - Stary Rynek

DZIEŃ FLAGI – 2 MAJA- STARY RYNEK

PROGRAM
GODZINA 11:00 inscenizacja przez ratuszem

GODZINA 12:00 uroczystość odsłonięcia flagi z konsulatu w Norwegii – ratusz

GODZINA 12:30 wymarsz flagi niesionej przez elblążan   sprzed ratusza pod Bramą Targową przez obwodnice staromiejską

GODZINA 12:40 (około) koncert pieśni i piosenek patriotycznych zespołu „LAZURKI”  pod hasłem „razem śpiewamy pieśni i piosenki patriotyczne pod Bramą Targową”

Podesty ustawione na scenę przed nimi ławki dla publiczności. Koncert potrwa 30-40 minut.


Przegląd Zespołów Seniorskich – Co nam w duszy gra

6 kwiecień, 2018

Przegląd Zespołów Seniorskich - Co nam w duszy gra

Wspólne muzykowanie, integracja, możliwość zademonstrowania swoich umiejętności – to od 6 lat na wiosnę przyciąga seniorów do Światowida. Każdego roku udowadniają, że wiek to tylko liczba, a wigoru i radości z życia mogłoby pozazdrościć im wielu młodych ludzi.
Przed nami kolejna edycja Przeglądu Zespołów Seniorskich, który od lat odbywa się pod hasłem „Co nam w duszy gra…”.
W tym roku w wydarzeniu udział wzieło ponad 20 zespołów, z Elbląga i okolic, a tematem przewodnim będzie muzyka rozrywkowa w stylu disco.

Nasz zespół istniejący w ŚDS Lazarus uczestniczył w przeglądach od samego początku, w tym roku zaprezentowaliśmy trzy piosenki w stylu disco tj Pierwsza miłość, Tyle słońca w całym mieście i Biała mewa.

(więcej…)

POLSKA NIEPODLEGŁA 2018

3 kwiecień, 2018

POLSKA NIEPODLEGŁA 2018

Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że od 1 marca 2018r. zaczeliśmy realizować projekt  POLSKA NIEPODLEGŁA  przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląga. Zadanie polega na upowszechnieniu 100 letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przez zespół wokalno-instrumentalny LAZURKI. Podczas występu będą wykonywane następujące utwory muzyczne przypominające tamte czasy (Marsz pierwszej brygady, O mój rozmarynie, Piechota, Rozkwitają pąki białych róż, Ułani malowane dzieci, Przybyli ułani pod okienko, Rota, Warszawianka).

Z tej okazji odbyły się już dwa koncerty w Szkole podstawowej nr 14 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu oraz w naszej placówce tj ŚDS Lazarus przy il. Skrzydlatej 15A w Elblągu. (więcej…)

Śniadanie Wielkanocne w Lazarusie

29 marzec, 2018

Śniadanie Wielkanocne w Lazarusie

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie, obchodzone jest na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

30 marca wszyscy wspólnie zasiedliśmy do stołu i świętowaliśmy.

(więcej…)

POŻEGNANIE ZIMY

25 marzec, 2018

POŻEGNANIE ZIMY

ŻEGNAJ ZIMO, WITAJ WIOSNO !!!

Jak co roku i my pożegnaliśmy zimę żeby powitać wiosnę.

Spaliliśmy na ognisku Marzannę którą stworzyły uczestniczki z sali krawieckiej.

(więcej…)

Zespół LAZURKI w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR

9 marzec, 2018

Zespół LAZURKI w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR

W każdy czwartek przez 6 tygodni organizowane były spotkania dla seniorów mające na celu integracje i popagowanie zdrowego stylu życia. Organizatorem przedsięwzięcia  jest Miasto Elbląg. Seniorzy mieli możliwość wysłuchania interesujących wykładów dot zdrowego stylu życia, degustacji przepysznych  fit posiłków oraz poćwiczenia areobiku czy zumby. Nasz zespół  LAZURKI miał przyjemność umilić czas seniorom.

Oto zdjęcia z tego koncertu: (więcej…)

Zapraszamy !!!

8 marzec, 2018

Zapraszamy !!!

Zapraszamy Serdecznie na koncert z okazji 100 – letniej rocznicy odzyskania niepodległości !!! (więcej…)

Dzień kobiet z UTWiON

8 marzec, 2018

Dnia 7.03.2018r  mieliśmy przyjemność brać udział w imprezie organizowanej przez Uniwersytet III Wieku w Elblągu z okazji Dnia Kobiet w  Bibliotece Elbląskiej w Sali Św. Ducha.

Harmonigram inprezy:

 • Występ grupy tanecznej „Fantastic”.
 • Pokaz fryzur i kreacji wiosennych – słuchaczki UTWiON i uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego.
  • Występ sekcji piosenki Biesiadnej “Radość” UTWiON.
  • Występ kabaretu “Ale Babki” UTWiON.
  • Przerwa kawowa – 15 minut.
  • Występ Wiesława Baranowskiego.
  • Występ zespołu “Lazurki” Stowarzyszenie Lazarus.

Zapraszamy do obejrzenia występu zespołu LAZURKI.

https://www.youtube.com/watch?v=xuAJY09iF9o

Walentynki -święto zakochanych

14 luty, 2018

Walentynki -święto zakochanych

Walentynki 2018r – my w Naszym Domu również obchodziliśmy to święto. Sala literacko-plastyczna we współpracy z sekcją muzyczną zorganizowała  imprezę walentynkową. Wiersze recytowała nasza poetka Helena Stachnowicz oraz Karolina Rychlak. Piosenki które były śpiewane to min. BAŚKA, PRZEMYŚL SWÓJ WYBÓR MALUTKA, O WIOSENNYM GRAJKU OPOWIEŚĆ, MIŁÓŚĆ JESIENIĄ, ŻONO MOJA.  Na koniec uroczystości każdy z uczestników dostał walentynkowe serce wykonane w sali plastyczno-literackiej.

Walentynki Cały Rok!!! (więcej…)

Zabawa Ostatkowa z DPS Tolkmicko

13 luty, 2018

Zabawa Ostatkowa z DPS Tolkmicko


Dnia 13.02.2018r uczestnicy naszego ŚDS oraz zespół LAZURKI zostali zaproszeni na imprezę ostatkową organizowaną przez Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Zabawa była udana. Dziękujemy za zaproszenie.

(więcej…)

BAL KARNAWAŁOWY organizowany przez suski ŚDS

30 styczeń, 2018

BAL KARNAWAŁOWY organizowany przez suski ŚDS

Pomad 250 osób – podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej z powiatu iławskiego – bawiło się wczoraj w Zajeździe w Chełmżycy na czwartym Kostiumowym Balu Karnawałowym dla Osób Niepełnosprawnych, który zorganizował suski ŚDS. (więcej…)

Dzień Babci i Dziadka

26 styczeń, 2018

Dzień Babci i Dziadka

Dziś tj. 26.01.2018 obchodziliśmy święto Babci i Dziadka w Lazarusie. Piękne wiersze wszystkich uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy ale przede wszystkim naszej uczestniczki, poetki Heleny Stachnowicz z sali literacko-plastycznej uświetniły tą imprezę. Zespół Lazurki (sekcja muzyczna) zagrał i zaśpiewał kilka znanych wszystkim przebojów. Każdy z uczestników oraz goście z ERKON-u dostali przypinki- broszki, projektowane i robione w sali komputerowej. Na koniec był słodki poczęstunek zrobione ciasto w sali kulinarnej.

Uwielbiamy takie uroczystości.

(więcej…)

Zabawa Karnawałowa 2018

19 styczeń, 2018

Zabawa Karnawałowa 2018

W kalendarzu nastał już czas Karnawału. My w naszym domu też bawiliśmy się na zabawie karnawałowej. Uczestnicy i terapeuci poprzebierali się w różne stroje, był min.: alibaba, czarownica, czarna wdowa, policjantka, lekarz, zorro, słonica, szeryf, czarna kropka. Wszyscy świetnie bawiliśmy się przy przebojach granych przez zespół LAZURKI. Gwiazdą tego dnia natomiast był Kabaret ALEBABKI z Uniwersytety III Wieku, pierwszy raz gościliśmy kabaret u nas w Domu. Kobietki dały cudowne, dowcipne i pełne znanych piosenek przedstawienie.

Oto fotorelacja z tego dnia: (więcej…)

Spotkanie wigilijne w Lazarusie

20 grudzień, 2017

Spotkanie wigilijne w Lazarusie

Cudownie było się spotkać na spotkaniu wigilijnym gdzie zaprosiliśmy naszych wszystkich przyjaciół którzy są z nami od wielu lat, którzy nas wspierają i pomagają nam. Sala kulinarna przygotowała przepyszne potrawy, sekcja porządkowa ustawiła stoły i krzesła, sala krawiecka i literacka przystroiła sale, sekcja muzyczna przygotowała oprawę muzyczną; wspólnie śpiewaliśmy kolędy i pastorałki.

(więcej…)

WESOŁYCH ŚWIĄT

8 grudzień, 2017

WESOŁYCH ŚWIĄT

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2018 !!!

(więcej…)

Andrzejki w ŚDS Suszu

30 listopad, 2017

Andrzejki w ŚDS Suszu

W dniu 30.11.2017 w Suskim Ośrodku Kultury ŚDS z Susza zorganizował imprezę Andrzejkową, na którą zaproszono nasz zespół muzyczny “Lazurki” , całą imprezę graliśmy naszym podopiecznym oraz z tamtejszego ŚDS. Wszyscy podopieczni wspólnie bawili się przy świetnej muzyce a także mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu przygotowanych tradycyjnych zabawach.
Dzień ten przyniósł wszystkim wiele radości i uciechy, przygotowany przez grupę Pracowni Gospodarstwa Domowego poczęstunek też okazał się wyśmienity. (więcej…)

Andrzejki w ŚDS BARTEK OSTRÓDA

30 listopad, 2017

Andrzejki w ŚDS BARTEK OSTRÓDA

29.11.2017r. odbyła się zabawa Andrzejkowa w Środowiskowym Domu Samopomocy BARTEK w Ostródzie. Zabawa Andrzejkowa połączona była z rozgrywkami tenisa stołowego oraz gry w bulle.  Po rozgrywkach sportowych czas na zabawę. Zespół LAZURKI został zaproszony do występu i poprowadzenia imprezy. W przerwach pomiędzy tańcami przeprowadzone zostały wróżby andrzejkowe takie jak: papierowe serca z imionami wybranka/wybranki, kolorowe przepowiednie czy ustawianie butów. Wybrano również króla i królową balu, którzy zatańczyli wspólnie taniec. Wszyscy uczestnicy zabawy byli bardzo radośni a na każdej twarzy gościł uśmiech.

(więcej…)

Resocjalizacja przez sztukę

28 listopad, 2017

Resocjalizacja przez sztukę

28.11.2017 mieliśmy przyjemność gościć w naszym Domu osadzonych z więzienia w Sztumie.

Goście przyjechali do nas ze spektaklem “Dziób w dziób” Maliny Prześlugi. Nasi podopieczni byli zachwyceni sztuką przedstawioną przez osadzonych.

(więcej…)

Andrzejki 2017

24 listopad, 2017

Andrzejki 2017

Andrzejki to okazja do organizowania hucznych imprez przed rozpoczynającym się adwentem. My w LAZARUSIE również hucznie świętowaliśmy. Zorganizowaliśmy imprezę taneczną z przerwą na pyszne ciasto zrobione przez podopiecznych z sali kulinarnej.

(więcej…)

Obchody Święta Niepodległości w LAZARUSIE

21 listopad, 2017

Obchody Święta Niepodległości w LAZARUSIE

W Święto Niepodległości w całym kraju odbywały się oficjalne uroczystości. W naszym Domu kilka miesięcy przed tą uroczystością przygotowywaliśmy program muzyczno-recytatorski. Śpiewaliśmy piosenki patriotyczne min.: Rota, Pierwsza Brygada, Warszawianka oraz czytaliśmy wzruszające wiersze. Na naszą uroczystość zaprosiliśmy naszych przyjaciół z ŚDS który działa przy Kołe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Elblągu.

Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia:

(więcej…)

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Fantazja w Lazarusie

6 listopad, 2017

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Fantazja w Lazarusie

Dziś tj 06.11.2017r odwiedziły nas panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych “FANTAZJA” z Elbląga ze swoim kabaretem. Stowarzyszenie działa przy Spółdzielni ZAKRZEWO w Elblągu. Panie pokazały ogromne poczucie humoru i dystans do Ciebie. Dziękujemy za pełne humoru przedstawienie i zapraszamy ponownie. (więcej…)

Nagroda TUUS dla ESPH LAZARUS

23 październik, 2017

Nagroda TUUS dla ESPH LAZARUS

XVII Dni Papieskie za nami. Laureatami tegorocznej nagrody Biskupa Elbląskiego -TUUS zostało Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej LAZARUS, Serdecznie gratuluję i dziękuję za Waszą aktywność, życzliwość i dobre serca, dzięki którym osoby starsze, chore i niepełnosprawne mają specjalistyczną opiekę i mogą z nadzieją patrzeć w przyszłość – mówił biskup Jacek Jezierski. Tegoroczną Galę uświetnił wspaniały koncert Haliny Mlynkovej oraz Szalonych Małolat i Szalonych z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. (więcej…)

Zespół LAZURKI w ŚDS w Henrykowie

7 październik, 2017

Zespół LAZURKI w ŚDS w Henrykowie

6.10.2017r  Zespół “LAZURKI” ze  miał okazje umilić czas swoim występem w Środowiskowym Domu Samopomocy z Henrykowa. Wesołe rytmy rozruszały kazdego , dziękujemy za niezwykle miło spedzony czas i czekamy z niecierpliwością na kolejne wspólne spotkania. (więcej…)

Senioriada 2017 wraz z Inauguracją roku akademickiego UTWiON w Elblągu

4 październik, 2017

Senioriada 2017 wraz z Inauguracją roku akademickiego UTWiON w Elblągu

Dnia 3.10.2017 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu wraz z SENIORIADĄ 2017.  Zespół LAZURKI miał przyjemność między innymi zaprezentować swoje umiejętności na scenie.Harmonogram imprezy wyglądał następująco:

Występ grupy tanecznej „Fantastic” z UTWiON

10.00  – Przywitanie i wystąpienie gości

· Odśpiewanie hymnu Gaudeamus igitur
· Wykład inauguracyjny pt.: „Sławni niepełnosprawni” – mgr Krystyna Sandecka
· Występ kabaretu „Ale Babki” z UTWiON 

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

· Występ grupy wokalnej „Lazurki” z LAZARUS
· występ grupy tanecznej „Fantastic” z UTWiON
· Mini recital Barbary Książkiewicz
· Sprawy organizacyjne – harmonogramy( osoby, które nie będą na uroczystości mogą pobrać harmonogramy w biurze UTWiON od 4 października 2017 r.) (więcej…)

Wycieczka do Szymbarka 27.09.2017r

28 wrzesień, 2017

Wycieczka do Szymbarka 27.09.2017r


Szymbark to mała wioska w powiecie kartuskim i obowiązkowy punkt na mapie turystów odwiedzających okolice Gdańska. To tam zobaczyć możemy najdłuższą deskę, stół noblisty, Dom Sybiraka, prawdziwy bunkier, no i oczywiście najważniejszy punkt wycieczki – domek do góry nogami. Tu również można odpocząć, pospacerować, dobrze zjeść (własnoręcznie złowione rybki) i poznać historię Kaszub i nie tylko. Nasi uczestnicy oraz terapeuci mieli okazje zwiedzić te wspaniałe miejsce.

(więcej…)

LATO W FORMIE w Elblągu z LAZURKAMI

29 sierpień, 2017

LATO W FORMIE w Elblągu z LAZURKAMI

Wakacje 2017 w Elblągu były organizowane pod hasłem LATO W FORMIE.

Nasz zespół LAZURKI miał przyjemność  umilać  elblążanom i nie tylko chwile spędzone na Starym Mieście.

Mieliśmy przyjemność przedstawić swój repertuar.

(więcej…)

I Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej

26 sierpień, 2017

I Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej


W ramach projektu LATO W FORMIE na scenie przed katedrą, w sobotę 26 sierpnia, zaprezentowały się zespoły występujące na I Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych: 
-Lazurki ze Środowiskowego Domu Samopomocy Lazarus, 
-kabaret „Ale babki” działający przy Uniwersytecie III Wieku, 
-zespół „Zakrzewianki” ze Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo, 
-zespół ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Jegłownika, 
- zespół ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Kwietniewa, 
- zespół „Gronowiacy”- z Gronowa Elbląskiego, 
- zespół „Szwagry” z warsztatów terapii zajęciowej, 
- zespół Traugtki z Środowiskowego Domu Samopomocy, 
-kabaret ze Stowarzyszenia Fantazja,
- zespół „Tolkmiczanki”, 
Serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę.

(więcej…)

Wyjazd integracyjny – gospodarstwo agroturystyczne BRZOSTKOWISKO

24 sierpień, 2017

Wyjazd integracyjny - gospodarstwo agroturystyczne BRZOSTKOWISKO

Brzostkowisko- ośrodek położony w samym sercu lasu liściastego , blisko Rezerwatu Przyrody Natura 2000-bogatego w zwierzynę leśną i grzyby. 
Brzostkowisko to „oaza spokoju”, „dziewicze miejsce”,”„raj na ziemi”. 
A to z racji tego,że w odległości dwudziestu kilometrów nie ma jakichkolwiek autostrad, elektrociepłowni, przemysłu. Cisza i spokój.Najbliższe zabudowy w odległości 5 km od ośrodka. Występuje tu teren wyżynny- 100 metrów nad poziomem morza co sprawia szok tlenowy dla organizmu. Teren pofałdowany z występującymi rozpadlinami po 50 metrów wzdłuż koryta rzeki
W pobliżu przepływa rzeka Pasłęka(druga klasa czystości).
Teren fortyfikowany: liczne wąwozy,rowy czołgowe, bunkry,skarpy pionowe.
Przez swoją różnorodność Brzostkowisko to idealne miejsce dla spragnionych kontaktu z przyrodą. Świetne miejsce na przeprowadzenie survivalu w warunkach leśnych. 
Woda pitna wydobywana ze studni głębinowej-Woda, której czas przenikania wynosi 700 lat- na podłożu gliniastym, filtrowana, uzdatniana o niezwykłych wartościach mineralnych.
W ośrodku znajduję się kort do tenisa ziemnego,siatkówka, basen odkryty, oczko wodne z wysepką pośrodku, wieża widokowa,, staw po którym można pływać łódką i łowić ryby.
Przy ośrodku znajduje się gospodarstwo ekologiczne gdzie można skosztować ekologiczne sery i twarogi własnej produkcji. 
„Brzostkowisko” w roku 2012 otrzymało I miejsce w konkursie na najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne, w Powiecie Braniewskim. 
Jest tutaj mini ZOO i ośrodek rehabilitacyjny dla zwierząt -są konie,kuce kozy, bydło azjatyckie,bawoły,dzikie kaczki.

Integrowaliśmy się trzy dni z podopiecznymi, terapeutami oraz rodzinami podopiecznych. (więcej…)

LAZURKI w ŚDS MALBORK

14 lipiec, 2017

LAZURKI w ŚDS MALBORK

Z ogromną przyjemnością gościliśmy w nowo wybudowanym ŚDS w Malborku. Zostaliśmy bardzo gorąco powitani i ugoszczeni. Na naszą cześć podopieczni Śds Malbork zrobili piękny plakat. Śpiewaliśmy i graliśmy dla podopiecznych tamtejszego domu. (więcej…)

Koncert zespołu LAZURKI w Górowie Iławeckim

11 lipiec, 2017

Koncert zespołu LAZURKI w Górowie Iławeckim

W piątek 7.07.2017 odwiedziliśmy naszych przyjaciół z ŚDS JESTEŚMY RAZEM w Górowie Iławeckim. Zaprezentowaliśmy im nasz repertuar piosenek biesiadnych. Bardzo dobrze zostaliśmy przyjęci, uczestnicy tamtejszego Domu wspaniale się bawili. Były tańce i wspólne śpiewy.

Dziękujemy za tak gorące przywitanie.

(więcej…)

wyjście plenerowe do Bażantarnii – integracja

3 lipiec, 2017

wyjście plenerowe do Bażantarnii - integracja

Dnia 30.06.2017 wszyscy terapeuci, uczestnicy z rodzinami spotkaliśmy się na polanie w Bażantarnii na wspólnym biesiadowaniu, Pogoda niestety nie dopisała, ale my deszczu się nie baliśmy i wspaniale się bawiliśmy.

(więcej…)

Koncert Tomasza Żółtka w Lazarusie

12 czerwiec, 2017

Koncert Tomasza Żółtka w Lazarusie

Dnia 12.06.2017r w Lazarusie wystąpił z koncertem artysta Tomasz Żółtek.

Muzyk, kompozytor, poeta, teolog i publicysta. Jedna z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci współczesnej piosenki autorskiej. Wiele z jego utworów zmusza do refleksji, krytycznego spojrzenia na siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Szczęściarz zakochany nieprzytomnie w swojej Żonie i dwójce dzieci. Ideowy chrześcijanin, naśladowca Chrystusa. Przeciwnik fundamentalizmów we wszelkiej postaci, za co bywa zwalczany i potępiany przez różnych ortodoksów. Natomiast przez osoby areligijne często postrzegany jako dewota. Klasyczny samotny wilk. Wydał do tej pory trzynaście płyt oraz sześć zbiorów wierszy.

Więcej o artyście  http://tomaszzoltko.pl/

(więcej…)

Konkurs “Modnie, muzycznie, kolorowo” w Suszu

8 czerwiec, 2017

Konkurs

Dnia 8.06.2017 uczestniczyliśmy w Konkursie Artystycznym Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem MODNIE,MUZYCZNIE,KOLOROWO w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suszu.
Prezentowało się aż 19 ośrodków z Warmii i Mazur. 
Nasz zespół LAZURKI rozpoczął imprezę małym koncertem biesiadnym.

(więcej…)

Balanga Międzypokoleniowa

7 czerwiec, 2017

Balanga Międzypokoleniowa

Dnia 7.06.2017 byliśmy organizatorami imprezy muzycznej pod hasłem “Balanga Międzypokoleniowa”. W pięknej sali Biblioteki elbląskiej wystąpiły Szkoły Podstawowe 11, 12 i 8 z Elbląga, Szkoła muzyczna z Elbląga, kabaret “najarane” oraz Okienko pani Krystyny która opowiedziała pokrótce historie zespołu MAZOWSZA na koniec imprezy wystąpił nasz zespół LAZURKI z biesiadnym repertuarem.

(więcej…)

Nadajemy ton w Bażantarnii Elbląg 2017

29 maj, 2017

Nadajemy ton w Bażantarnii Elbląg 2017

Dnia 28.05.2017r w elbląskiej Bażantarnii odbyła się cykliczna impreza która ma na celu integracje różnych środowisk z osobami niepełnosprawnymi. Na przybyłych do Bażantarni  czekało wiele atrakcji m.in. warsztaty artystyczne, modelarskie i muzyczne, a także przejażdżki konne, pokaz szermierki oraz gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Festyn ten to okazją do zapoznania się z ofertą organizacji pozarządowych oraz działalnością środowisk osób niepełnosprawnych. Lazarus prowadził warsztaty krawieckie, ceramiczno-garncarskie oraz muzyczne. Dla zainteresowanych zakupem naszych wyrobów wystawiliśmy  się z kiermaszem gdzie chętnie odwiedzano nas i robiono zakupy. Oto kilka zdjęć z tej imprezy: (więcej…)

Festyn w Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka

26 maj, 2017

Festyn w Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka

Zespół LAZURKI został zaproszony na festyn do Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka w Elblągu. 
Przedstawiliśmy repertuar biesiadny. Piękna pogoda, wspaniała muzyka, grill i kawa na świeżym powietrzu. Dziękujemy za zaproszenie Niezapominajko ! i polecamy się na przyszłość. (więcej…)

Festyn sportowo-rekreacyjny “Zdrowo, bo na sportowo”

22 maj, 2017

Festyn sportowo-rekreacyjny

Dnia 20.05.2017r w elbląskiej Bażantarni odbył się festyn sportowo-rekreacyjny  ”Zdrowo, bo na sportowo” gdzie nasz zespół muzyczny LAZURKI miał przyjemność grać i śpiewać dla sportowców.

Oto zdjęcia z tego festynu:

(więcej…)

Wycieczka do Gdańska

18 maj, 2017

Wycieczka do Gdańska

Dnia 17.05. 2017r podopieczni wraz z terapeutami wyjechali do Gdańska  do Muzeum II Wojny Światowej.

Muzeum II Wojny Światowej zostało powołane w listopadzie 2008 r. Misją instytucji jest stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny jako największego kataklizmu XX wieku. Otwarcie Muzeum odbyło się 23 marca 2017 r.

Oto kilka zdjęć z tej wycieczki: (więcej…)

XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

16 maj, 2017

XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Z okazji XIX Warmińsko-Mazurskich dni rodziny jak co roku organizowane były zawody sportowe na Hali MOSIR.  Była możliwość uczestniczenia dwóch dyscyplinach tenisie stołowym oraz w grze w bulle.

Ośrodki które brały udział w zawodach to:

ŚDS LAZARUS

ŚDS RZECZNA

ŚDS GÓROWO IŁAWECKIE

ŚDS OSTÓDA

ŚDS SUSZ

ŚDS PIENIĘŻNO

DPS NIEZAPOMINAJKA

ŚDS WINNA ELBLĄG

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8


Wszyscy świetnie się bawili, było rozdanie pucharów i dyplomów.

Do zobaczenia za rok :)

Oto kilka zdjęć z tej uroczystości.


(więcej…)

Przedstawienie dzieci ze SP nr 8

12 maj, 2017

Przedstawienie dzieci ze SP nr 8

Dnia 12.05.2017r. gościliśmy u nas w ośrodku dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu. Goście przyjechali do nas z wspaniałym bajkowym przedstawieniem. Dzieci bardzo pięknie przedstawili opowieść o kopciuszku, czerwonym kapturku i krasnoludkach.

W podziękowaniu za piękne przedstawienie nasz zespół zagrał i zaśpiewał kilka piosenek biesiadnych.

(więcej…)

Koncert zespołu LAZURKI PSONI Koło w Elblągu

21 kwiecień, 2017

Koncert zespołu LAZURKI PSONI Koło w Elblągu

W piątek dnia 21.04.2017 wystąpiliśmy z biesiadnym repertuarem w PSONI Koło w Elblągu. Podopieczni tamtejszego ŚDS bardzo dobrze bawili się słuchając koncertu. Były wspólne śpiewy i tańce. Oto kilka zdjęć z tego dnia: (więcej…)

Uroczyste śniadanie wielkanocne

18 kwiecień, 2017

Uroczyste śniadanie wielkanocne

W Wielki Piątek spotkaliśmy się wszyscy tj podopieczni, terapeuci i zarząd na śniadaniu wielkanocnym. Smakowaliśmy potrawy wielkanocne przyrządzone w sali kulinarnej. Było bardzo uroczyście i bardzo miło. (więcej…)

WESOŁEGO ALLELUJA !!!

10 kwiecień, 2017

WESOŁEGO ALLELUJA !!!

(więcej…)

WIOSENNE ZAWODY SPORTOWE W LAZARUSIE

30 marzec, 2017

WIOSENNE ZAWODY SPORTOWE W LAZARUSIE

Jak co roku zorganizowane były i w tym roku wiosenne zawody sportowe. Dnia  30.03.2017 chętni uczestnicy brali udział w zawodach sportowych, do wyboru były trzy konkurencje rzutki, kręgle i bulle.

Rywalizacja była bardzo zawzięta, a emocje sięgały zenitu. Wygrani otrzymali dyplomy, nagrody i medale a wszyscy którzy uczestniczyli nagrody pocieszenia.

Oto relacja zdjęciowa z tego dnia:

(więcej…)

Co nam w duszy gra – 2017

27 marzec, 2017

Co nam w duszy gra - 2017

W Centrum Spotkań Europejskich Światowid odbył się 25 marca 2017r  jubileuszowy – 5 przegląd zespołów seniorskich „Co nam w duszy gra..”. Na scenie pojawiło się dwadzieścia zespołów z Elbląga i okolic. Całość odbywała się w klimatach morskich. Nasz zespół nie mógł przegapić tego wydarzenia i wystąpić na scenie. Przedstawiliśmy trzy piosenki o tematyce morskiej tj. HEY MAZURY, ŻEGLARZ i DWIE DROGI. (więcej…)

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marzec, 2017

Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy dzień wiosny obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej, który najczęściej przypada w dniu 21 marca lub dnia poprzedniego, lub następnego, w zależności, gdzie jest obserwowana.Palenie marzanny to stary zwyczaj słowiański. Marzanna jako symbol zimy, którą w rytualny sposób palono bądź topiono miała przywołać wiosnę i zapewnić urodzaj. Takie metaforyczne pożegnanie zimy obchodziliśmy w Lazarusie 21.03. (więcej…)

Dzień mężczyzny w LAZARUSIE

17 marzec, 2017

Dzień mężczyzny w LAZARUSIE

Nie tylko kobiety mają swoje święto, od niedawna w kalendarzu zagościł Dzień Mężczyzn. Pomysł na to święto jest pochodną idei równości płci. Tradycja święta zapoczątkowana została w 1999 r. Na świecie jest on obchodzony oficjalnie 19 listopada, jednak w Polsce przyjęła się data 10 marca, czyli dwa dni po święcie kobiet.

Mimo, że “męskie” święta nie są tak popularne jak “kobiece”, to nie mniej jednak stanowią doskonałą okazję do złożenia życzeń, czy wręczenia drobnego upominku (warto pamiętać, że mężczyźni najbardziej cenią praktyczne prezenty).

Mężczyżni w Lazarusie świętowali 17.03 z okazji ich świeta  kobiety zorganizowały zabawy i konkursy oraz drobne upominki. (więcej…)

Dzień Kobiet w Lazarusie

8 marzec, 2017

Dzień Kobiet w Lazarusie

DZIEŃ KOBIET

Dnia 8.03 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Mężczyźni tego dnia ofiarują kwiaty i życzenia wszystkim kobietom. W lazarusie mężczyźni również składali życzenia i ofiarowali słodkości. Uroczystość umilały nam kobietom piosenki śpiewany przez mężczyzn i życzenia. (więcej…)

Turniej tenisa stołowego w Górowie Iławeckim

26 luty, 2017

Turniej tenisa stołowego w Górowie Iławeckim

Nasi sportowcy – uczestnicy zostali zaproszeni na turniej tenisa stołowego do Górowa Iławeckiego. (więcej…)

Walentynki w LAZARUSIE

24 luty, 2017

Walentynki w LAZARUSIE

W LAZARUSIE również organizowaliśmy walentynki. Tą uroczystość umylił nam koncert naszego zespołu LAZURKI. Oto kilka zdjęć z tego święta:

(więcej…)

Walentynki w Ostródzie

24 luty, 2017

Walentynki w Ostródzie

Dnia  14.02.2017r. uczestniczyliśmy w Balu Walentynkowym  oraz konkursie pt: ” Najlepszy strój Walentego i Walentynki” i “Ciasta Walentynkowego” w ŚDS BARTEK w Ostródzie. Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia oraz z pracowni kulinarnej jak uczestnicy przygotowywali  ciasto na konkurs : (więcej…)

Zabawa karnawałowa w Suszu 25.01.2017

23 luty, 2017

Zabawa karnawałowa w Suszu 25.01.2017

Dnia 25.01.2017. grupa naszych uczestników pojechała na Kostiumowy Bal Karnawałowy organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu. Uczestnicy bawili się wspaniale. Oto kilka zdjęć z tej imprezy: (więcej…)

Zabawa Karnawałowa

16 styczeń, 2017

Zabawa Karnawałowa

Dnia 13.01.2017 w naszym ośrodku odbyła się zabawa karnawałowa. Uczestnicy bawili się przy rytmach muzyki biesiadnej którą śpiewał nasz zespół LAZURKI. Ogłoszony został konkurs na najbardziej ciekawy stój karnawałowy oraz na najbardziej roztańczoną osobę na zabawie. Wygrani otrzymali nagrody. (więcej…)

JUDO CAMP – Kibicowanie kolegom

12 styczeń, 2017

JUDO CAMP - Kibicowanie kolegom

W dniach od 5-8.01.2017r odbyła się impreza pod nazwą JUDO CAMP STOP ZWOLNIENIOM Z W-Fu.

Nasi koledzy Marek Chrust oraz Dastin Kulig prezentowali swoje umiejętności w JUDO z drużyną z IKS ATAK Elbląg. Inni podopieczni pojechali kibicować swoim kolegom.

SZUKAMY PRACOWNIKÓW

3 styczeń, 2017

SZUKAMY PRACOWNIKÓW

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY OSOBY CHĘTNE DO PRACY (więcej…)

Wigilia 2016

12 grudzień, 2016

Wigilia 2016

(więcej…)

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

6 grudzień, 2016

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

(więcej…)

Zabawa Andrzejkowa

21 listopad, 2016

Zabawa Andrzejkowa

Dnia 18.11.2016 w naszym ośrodku zorganizowana została zabawa z okazji Andrzejek. Były Tańce i hulańce, wszyscy świetnie się bawili. Zespół LAZURKI zadbał o oprawę muzyczną imprezy. (więcej…)

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopad, 2016

Dzień Pracownika Socjalnego

Dnia 21.11 w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W naszym ośrodku również bardzo uroczyście był obchodzony ten dzień. Zaproszono dyrekcje MOPSu oraz kierowniczki wszystkich ZPS. Pracownicy dostali wyróżnienia, całą imprezę repertuarem wzbogacił nasz zespół muzyczny. (więcej…)

Odznaczenie Henryka Słoniny Krzyżem Komandorskim Zakonu Św. Łazarza

5 listopad, 2016

 Odznaczenie Henryka Słoniny Krzyżem Komandorskim Zakonu Św. Łazarza

Dnia 3.11.2016r. odbyło się w naszym ośrodku odznaczenie byłego prezydenta Elbląga Henryka Słoniny Krzyżem Komandorskim Zakonu Św. Łazarza. Uroczystość została również opisana w mediach lokalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: 
http://info.elblag.pl/31,47832,Henryk-Slonina-odznaczony-Krzyzem-Komandorskim-Zakonu-Sw-Lazarza.html (więcej…)

Festiwal Osób Niepełnosprawnych “Serca otwarte muzyką” w Pieniężnie

22 październik, 2016

Festiwal Osób Niepełnosprawnych

Dnia 20.10.2016r nasz ośrodek został zaproszony do Pieniężna na Festiwal Osób Niepełnosprawnych “SERCA OTWARTE MUZYKĄ”. Udział w festiwalu brały udział ośrodki z Olsztyna, Fromborka, Żelaznej Góry, Henrykowa i Jegłownika. Tematem przewodnim była piosenka harcerska. Nasz zespół zaprezentował się z piosenką “jak dobrze nam zdobywać góry…” oraz innymi biesiadnymi. Zabawa była przednia. (więcej…)

WYCIECZKA DO MUZEUM ŻYDÓW POLSKICH 28.09.2016

29 wrzesień, 2016

WYCIECZKA DO MUZEUM ŻYDÓW POLSKICH 28.09.2016

Dnia 28.09.2016r nasi uczestnicy oraz kadra wybrała się do Warszawy zwiedzić Muzeum Żydów Polskich POLIS.

Muzeum jest pierwszą instytucją poświęconą w całości historii polskich Żydów, a obok Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie będzie jedną z najważniejszych instytucji kultury żydowskiej na świecie. Swoją pracę obejmuje nie tylko tereny współczesnej Polski, ale i dawne rubieże Rzeczypospolitej położone współcześnie na Litwie, Białorusi, Ukrainie czy w zachodniej Rosji.

Celem muzeum jest zebranie, udokumentowanie oraz prezentowanie pamiątek z całej historii narodu żydowskiego na ziemiach polskich. Ma pomagać odradzającej się wspólnocie żydowskiej w Polsce odnaleźć swoją kulturową tożsamość, a turystom pomóc pokazać dziedzictwo polskich Żydów. Będzie też miejscem spotkań i dyskusji ludzi, walki ze stereotypami i ksenofobią, a co za tym idzie miejscem promującym tolerancję i otwartość między narodami oraz wyznaniami.

(więcej…)

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH 22.09.2016

22 wrzesień, 2016

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH 22.09.2016

Dnia 22.09.2016r ŚDS LAZARUS wraz z Elbląska Biblioteka odbyła się impreza PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH. Impreza odbyła się w Elbląskiej Bibliotece na starówce. W przeglądzie uczestniczyły zespoły: LAZURKI, DPD NIEZAPOMINAJKA, UWIEWRSYTET III WIEKU, TRAUGUTTKI, DPS BRANIEWO, ZAKRZEWIANKI. (więcej…)

TURNIEJ GIER STOLIKOWYCH

1 wrzesień, 2016

TURNIEJ GIER STOLIKOWYCH

Dnia 30.08.2016 w naszym ośrodku odbył się turniej gier stolikowych.

Uczestnicy chętnie brali udział w różnych grach min. chińczyk, szachy, warcaby, puzzle, memory, grzybobranie. (więcej…)

Występ zespołu Lazurki w ramach LATO W FORMIE

16 sierpień, 2016

Występ zespołu Lazurki w ramach LATO W FORMIE

Dnia 14.08.2016r na Elbląskiej starówce zespół z naszego ośrodka LAZURKI wystąpił z repertuarem w ramach imprezy organizowanej przez Urząd Miasta Elbląg LATO W FORMIE. Cykl “Lato w Formie”, czyli ponad 100 wydarzeń na Starym Mieście, głównie na Placu Katedralnym, a wśród nich koncerty, pokazy, wystawy, wieczory tematyczne, kino plenerowe. “Lato w Formie”, to również dużo ruchu – imprezy sportowe i rekreacyjne. Założenia całego przedsięwzięcia przedstawione zostały dziś podczas konferencji prasowej, zaprezentowano też spoty promujące imprezy.

Zespół wystąpił z  repertuarem piosenek biesiadnych (hey sokoły, zabrałaś serce moje, kawiarenki itp…) (więcej…)

ROZRYWKI SPORTOWE 14.07.2016

15 lipiec, 2016

ROZRYWKI SPORTOWE 14.07.2016

Dnia 14.07.2016r w naszym ośrodku organizowaliśmy Rozgrywki sportowe na świeżym powietrzu. Uczestnicy brali udział w pięciu konkurencjach tj babington, rzut do celu, podkowa, skok na skakance, rzut do bramki. Po zawodach zjedliśmy wszyscy pyszne kiełbaski z grilla. Po zawodach wręczaliśmy dyplomy i słodkości zwycięzcom później były tańce i swawole. (więcej…)

Wakacyjny Turniej DART 8.07.2016

11 lipiec, 2016

Wakacyjny Turniej DART 8.07.2016

Dnia 8.07 nasi uczestnicy pojechali na TURNIEJ DART do DPS Władysławowo. W rzucie do tarczy nasz ŚDS LAZARUS zajął III miejsce. (więcej…)

Aktorzy z Krakowa 1.07.2016

4 lipiec, 2016

Aktorzy z Krakowa 1.07.2016

Dnia 1.07.2016r nasz ośrodek odwiedziła grupa teatralna z Krakowa. Aktorzy wystąpiii z przedstawieniem pt.: “Psychoterapia czyli seks w życiu człowieka”. (więcej…)

Spotkanie integracyjne w Bażantarni 30.06.2016

1 lipiec, 2016

Spotkanie integracyjne w Bażantarni 30.06.2016

Dnia 30.06.2016r cały dzień spędziliśmy w plenerze. W pięknej Bażantarnii zorganizowaliśmy sobie imprezę integracyjną na świeżym powietrzu. Graliśmy w tenisa stołowego, rzucaliśmy podkową oraz w piłkę nożną. Pyszne kiełbaski z grilla dały nam mnóstwo siły do wspólnych śpiewów i tańców. (więcej…)

Jezioro Wukśniki 22.06.2016

23 czerwiec, 2016

Jezioro Wukśniki 22.06.2016

Dnia 22.06.2016r organizowaliśmy wyjazd nad jezioro Wukśniki w miejscowości Mysłaki. Uczestnicy opalali się i moczyli nóżki w czystym jeziorku. Organizowaliśmy sobie czas wspólnie grając w gry  i zabawy sportowe, śpiewając biwakowe piosenki i zażywając kąpieli słonecznych. (więcej…)

Dzień matki i dzień ojca

23 czerwiec, 2016

Dzień matki i dzień ojca

Recytacja pięknych wierszy pisanych na tę okazje przez naszych uczestników. Śpiewanie wspólnie piosenek i jedzienie pysznego ciasta i babeczek zrobionych w pracowni kulinarnej. Tak obchodziliśmy Dzień matki oraz ojca w Śds Lazarus (więcej…)

Mikołajki 2016

16 czerwiec, 2016

Mikołajki 2016

Dnia 15.06.2016 grupa uczestników ŚDS wybrali się do Mikołajek na XI Wojewódzki Zjazd Środowiskowych Domów Samopomocy pod hasłem “Żyję by marzyć, marzę by żyć”. (więcej…)

Występ zespołu na otwarciu Elbląskiego Centrum Informacji dla Seniora

16 czerwiec, 2016

Występ zespołu na otwarciu Elbląskiego Centrum Informacji dla Seniora

Dnia 16.06.2016 podzamczu elbląskiej biblioteki śpiewaliśmy dla seniorów podczas otwarcia Elbląskiego Centrum Informacji dla Seniora. Wystawiliśmy również stragan z wyrobami zrobionymi przez naszych uczestników z sali krawieckiej, ceramicznej, plastycznej i techniczno-stolarskiej. (więcej…)

Popołudnie z poezja

16 czerwiec, 2016

Popołudnie z poezja

Dnia 16.06 w ŚDS LAZARUS organizowaliśmy wieczorek poetycki z wierszami uczestnika naszego ośrodka Krzysztofa Sadowskiego oraz wystawą prac plastycznych uczestniczki Karoliny Rychlak. (więcej…)

Zawody Sportowe w Pasłęku

9 czerwiec, 2016

Zawody Sportowe w Pasłęku

Dnia 9.06.2016 r nasi uczestnicy brali udział w Zawodach Sportowych ŚDS woj. warmińsko-mazurskiego w Pasłęku.

(więcej…)

KURS- Opiekun osób starszych

20 maj, 2016

KURS- Opiekun osób starszych

(więcej…)

Oferta pracy- Opiekun osób starszych

20 maj, 2016

Oferta pracy- Opiekun osób starszych


ŚNIADANIE WIELKANOCNE

29 marzec, 2016

ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Dnia 25 marca 2016 r. w Naszym Domku  o godz. 10:00 odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Wraz z zaproszonymi Gośćmi było Nas około 80 osób. Niespodzianką podczas trwania spotkania był występ  Naszych aktorów i poetów.Pod kierunkiem instruktorki  terapii P. Mirosławy Maciejczak  przygotowano przedstawienie wielkanocne pt. ,, Jajo i kura” Wystąpili w nim: (więcej…)

24 marzec, 2016

(więcej…)

PRZYWITANIE WIOSNY

23 marzec, 2016

PRZYWITANIE WIOSNY

Dnia 21 marca 2016r. w Naszym Domku uroczyście przywitaliśmy wiosnę.  Co za tym idzie pożegnaliśmy zimę , (więcej…)

DZIEŃ KOBIET

14 marzec, 2016

DZIEŃ KOBIET

Dnia 8 marca 2016 r.  w Naszym Domku uroczyście obchodziliśmy Święto Kobiet. Nasi Panowie wręczyli wszystkim kobietom kwiatki oraz czekoladki. Przygotowano również pod kierunkiem instruktorki P. Mirosławy Maciejczak program artystyczny.

(więcej…)

WYSTĘP AKTORÓW

22 luty, 2016

WYSTĘP AKTORÓW

Dnia 16 lutego 2016 r. do Naszego Domku przyjechał teatr z Krakowa.  Przedstawienie jakie przygotowali specjalnie dla nas to  ,, Poprawiny u cioci Balbiny” (więcej…)

WALENTYNKI

19 luty, 2016

WALENTYNKI

Dnia   15 lutego 2016 r. odbyły się Walentynki. Kierownik Pan Paweł Gołębiewski powitał uczestników i złożył serdeczne życzenia. (więcej…)

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

22 styczeń, 2016

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21 stycznia 216 roku w Naszym Domu uroczyście obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka połączony z ,,Poetyckim  Spotkaniem i wystawą prac malarskich”. Spotkanie to przygotowała i poprowadziła Nasza instruktorka terapii P. Mirosława Maciejczak. Zaprezentowano  poezję  Naszego uczestnika P. Janusza Siemieniewskiego w formie tomiku poezji pt.,, W Jancysiowej duszy…”

Projekt okładki wykonał nasz uczestnik P. Rafał Nowakowski pod okiem terapeutki z sali komputerowej P. Bożeny Bugajskiej. Wiersze poety recytowały uczestniczki: P. Sylwia Orłowska, P. Elżbieta Palczyńska i P.Karolina Rychlak oraz sam autor Janusz Siemieniewski. W tle tego spotkania były ustawione sztalugi, na których umieszczono kafle ceramiczne ręcznie malowane farbami i lakierem.

(więcej…)

KARNAWAŁ

18 styczeń, 2016

KARNAWAŁ

Dnia 14 stycznia 2015 r. w Naszym domu odbyła się zabawa karnawałowa dla naszych uczestników i ich rodzin. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także uczestnicy WTZ Beniowskiego, (więcej…)

WYSTĘP AKTORÓW Z KRAKOWA

18 styczeń, 2016

WYSTĘP AKTORÓW Z KRAKOWA

Dnia 15 stycznia 2016 r. w Naszym Domu gościliśmy aktorów z Krakowa, którzy umilili Nam czas spektaklem ,, Ośrodek Zdrowia. Doktor Znachor”

(więcej…)

23 grudzień, 2015