Pomocna dłoń

9 luty, 2010

Projekt „Pomocna Dłoń” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kwota budżetu projektu: 1 057 456,08 zł

Okres realizacji projektu: od 01.09.2008 – 28.02.2010 r.

Obszar objęty działaniem: Województwo Warmińsko- Mazurskie, Powiat Elbląg, Powiat szczycieński, Powiat olsztyński, Gmina Jeziorany i Purda, Powiat kętrzyński.

Projekt „Pomocna dłoń” skierowany jest do beneficjentów pomocy społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze wzglądu na brak zatrudnienia.

Celem ogólnym partnerstwa „Pomocna dłoń” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu beneficjentów pomocy społecznej poprzez ich aktywizacje społeczną i zawodową.

(więcej…)

Kończy się realizacja projektu „Pomocna dłoń”

5 styczeń, 2010

Kończy się realizacja projektu „Pomocna dłoń” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach Projektu przeprowadzone zastały szkolenia zawodowe, takich jak:  opiekunka środowiskowa, asystent medyczny, masaż klasyczny.