Program „Opieka wytchnieniowa”

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO W KWOCIE 25.296 ZŁ

W okresie od lipca 2021r. do grudnia 2021r., Gmina Miasto Elbląg realizować będzie Program„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki
wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, zregenerować się, załatwić sprawy prywatne.
Program kierowany jest do:
członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:
· dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Program realizowany jest poprzez świadczenie usługi wytchnieniowej, w formie usług opiekuńczych, w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej, przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, ul. Skrzydlata 15a.
Wymiar usługi: od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, z możliwością przedłużenia do 12 godzin dziennie.

Do pobrania:

- regulamin naboru

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3

- załącznik 4


14 lipiec, 2021

Brak możliwości komentowania.