„Powrót do samodzielności”

Od początku rozpoczęcia programu „Powrót do samodzielności” tj. od 01.01.2010 r., podpisaliśmy 45 umów, w ramach, których bezpłatnie użyczyliśmy sprzęt rehabilitacyjny. Sprzęt ten jest dobierany indywidualnie dla pacjenta, po określeniu jego potrzeb przez specjalistów: pracownika socjalnego i rehabilitanta na podstawie Kwestionariusza indywidualnego planu działań i pozostaje u chorego bezpłatnie na okres 3 miesięcy.

Program ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – do 30 czerwca mamy już przekroczony limit osób, które zakwalifikowały się do Programu. Osoby chętne mogą zapisywać się na kolejne półrocze. Serdecznie zapraszamy.

12 marzec, 2010

Komentarze