Program „Powrót do samodzielności”

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS informuje iż rozpoczął realizację programu: Zadanie realizowane w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zm.) „Powrót do samodzielności”.

Adresatami programu są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W ramach programu oferujemy:

- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

- prowadzenie poradnictwa psychologicznego i społecznego

- indywidualne zajęcia prowadzone przez rehabilitanta, logopedę i pielęgniarkę

Więcej informacji pod nr tel. 55 642 70 05

11 styczeń, 2010

Komentarze