XII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Dnia 08.06.2010r. w Środowiskowym Domu Samopomocy „Lazarus’’ odbyła się impreza z okazji XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pt.: „Silna i aktywna rodzina szansą na godziwe życie”

Wśród zaproszonych Gości znaleźli się: Pani Teresa Szymańska, Pani Iwona  Pietraszkiewicz, Pani Danuta Figur, Pani Marzena Lipińska, Pani Zofia Kwaterowska oraz przedstawiciele rodzin i uczestnicy:

-Środowiskowego Domu Samopomocy z Jegłownika

-Warsztatów Terapii Zajęciowej w Elblągu z ul. Beniowskiego

-Klasa II B ze Szkoły Podstawowej Nr 15 w Elblągu

Zabawa rozpoczęła się o godzinie 11 przywitaniem wszystkich zaproszonych gości przez Pana Pawła Gołębiewskiego. Następnie swój program artystyczny wykonali uczniowie z SP Nr 15 – zatańczyli Poloneza i zaśpiewali kilka piosenek. Następnie Pani Teresa Szymańska wygłosiła wykład o rodzinie i związanych z nią zagadnieniach.

Pani Teresa Szymańska podczas wykładu

Po zakończeniu wykładu były gotowe kiełbaski z grilla oraz stoły z ciastem. Zajadając się ciepłymi kiełbaskami oglądaliśmy pokaz multimedialny opowiadający o ostatnim roku działalności naszego Ośrodka wykonany przez Darię Maciąg. Po jego zakończeniu Pani Mirosława Maciejczak ogłosiła wyniki Konkursu Poetyckiego pt. „Wiosna” i rozdała dyplomy i nagrody:

I miejsce – Maria Grandys

II miejsce – Józef Reczek

III miejsce – Sylwia Orłowska i Jan Dekarz

Nasi goście z przyjemnością zaczęli korzystać z zabaw które przygotowali instruktorzy ŚDS „Lazarus” tj. rzucanie podkowami, żonglerka, badminton, piłkarzyki . Wszyscy świetnie się bawiliśmy i nawiązywaliśmy nowe przyjaźnie i kontakty.

9 czerwiec, 2010

Komentarze